Projekto idėja kilo atsižvelgiant į Europos Konsorciumo pastabas apie augantį poreikį sukurti naują, laisvai prieinamą priemonę, skirtą ugdyti tam tikros tikslinės grupės vaikų (šiuo atveju - daugiakalbių) skaitymo ir rašymo įgūdžius. Dabartiniai metodai ir skaitmeninės priemonės nevisiškai atitinka tikslinės grupės reikalavimų, Europos Sąjungos švietimo prioritetų ir kokybės standartų. Partneriai turi ilgametę daugiakalbių mokymo patirtį, yra sukūrę medžiagą, skirtą skatinti daugiakalbystę šeimoje, ir siekia tobulinti savo veiklą.

Rengdami projektą norime padėti daugiakalbiams vaikams pagerinti ne tik skaitymo ir rašymo gebėjimus jų gimtąja kalba, bet ir bendruosius bei kompiuterinio raštingumo gebėjimus, gilinti žinias mokslo ir kultūros srityje. Taip pat siekiame įtraukti tėvus bei mokyklas ir atkreipti jų dėmesį į daugiakalbį auklėjimą bei ugdymą.

Partneriai