Ideea proiectului se bazează pe observarea comună a consorțiului european și a necesității izvorâte de aici, de a dezvolta un instrument cu un grup țintă, inovativ și cu acces liber pentru sprijinirea competenței de citit și scris a copiilor multilingvi. Metodele aplicate astăzi și materialele digitale sunt comparativ tradiționale, nu se pliază complet cerințelor grupelor țintă și nu îndeplinesc prioritățile educaționale și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Motivația parteneriatului pentru dezvoltarea produselor numite este deosebit de mare, pentru că toți partenerii de ani buni sunt activi în domeniul formării lingvistice(multilingve), a susținerii achizițiilor lingvistice ale limbilor mai mici și a multilingvismului european și dezvoltă diferite metode și materiale pentru sprijinirea multilingvismului și susținerea familiilor multilingve.

Parteneriatul este format din 8 organizații europene din diferite sectoare, toate necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului: o companie de programare, trei școli, o universitate, o editură, un ONG activ în promovarea multilingvismului la nivel european, precum și o agenție PR. Partenerii provin din 5 țări: Germania, România, Slovacia, Slovenia și Lituania. În general, ne așteptăm prin rezultatele proiectului la un impact mare asupra copiilor multilingvi în Europa și, în special, o motivare sporită a acestora de a antrena competențele lor de citire și scriere, și în limba lor maternă, precum și promovarea competențelor în domeniile științei și a culturii generale, a competențelor de citire și scriere, alfabetizare, a cunoștințelor de calculator și de educație culturală. Se dorește o conștientizare mai mare pentru familii pentru a promova în mod activ alfabetizarea multilingvă, precum și o conștientizare mai mare pentru aceasta în școli.

Parteneri