Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna obrazovna aplikacija za unapređivanje sposobnosti čitanja i pisanja kod višejezične djece.

Izjava o zaštiti podataka aplikacije

Ovdje bismo stoga željeli obavijestiti o načinu i opsegu utvrđivanja podataka i korištenja osobnih podataka u odnosu na korištenje naše aplikacije i s njom povezanih funkcija (koje su kasnije opširno označene kao "ponuda").

Odgovorno mjesto

Odgovoran za prikazano utvrđivanje podataka je:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Kontaktne podatke koji se objavljuju u okviru obaveznog impresuma ne smije koristiti treća strana za slanje informacijskog gradiva i reklama za koje nije izričito traženo. Za nezatraženo slanje reklamnih informacija (poput spam poruka), zadržavamo pravo na pravne korake.

Budući da prema Art. 37 DS-GVO nismo obvezni imenovati opunomoćenika za zaštitu podataka, nemamo za zaštitu podataka neku određenu osobu čiji kontakt-podatci bi ovdje mogli biti objavljeni. Unatoč tomu, sve obveze povezane s obradom podataka ispunjavamo s najvećom profesionalnom pažnjom.

Prikupljanje i spremanje osobnih podataka.

Osobni podatci

Osobni podatci su informacije putem kojih se neka osoba može identificirati ili se s njom može stupiti u vezu, na pr. ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte itd.

U tom smislu moguće je korištenje naše ponude načelno bez navođenja osobnih podataka. To znači da mi naše korisnike ne možemo ni identificirati ni kontaktirati temeljem podataka spremljenih na pravi način.

Kod stupanja u kontakt s nama putem e-pošte, preko kontakt-obrasca ili preko društvenih medija, kod nas se pohranjuju od Vas dobiveni podatci (Vaša e-adresa, ev. ime i tel. broj) zato da bismo Vam mogli odgovoriti na pitanje. Pravni temelj za obradu podataka je naš opravdan interes za odgovaranje na Vaše želje u skladu s Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Smjera li Vaše obraćanje nama na zaključivanje nekog ugovora, tada je dodatni pravni temelj za obradu Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Pristigle podatke u vezi s tim brišemo nakon što čuvanje istih više nije nužno, posebno nakon završenog obrađivanja upita ili pak ograničavamo obradu ako postoje zakonske obveze čuvanja.

Podatci se brišu čim više nisu nužni za postizanje svrhe njihovog utvrđivanja. U slučaju registriranja podataka pri davanju ponude na raspolaganju, brišu se kad se završi aktualni termin.

Našu aplikaciju možete skinuti u trenutnom App Store za vaš pogonski sistem. Skidanje u tom slučaju zahtijeva prethodno registriranje kod dotičnog App Store te instalaciju App-Store softvera. Primanje podataka slijedi preko ponuđača App Store kao odgovornog.

Svrha obrade

Da bi se osigurala funkcionalnosti ponude i mogućnost primanja kontakta, nužno je spremanje i obrada ovih podataka. Oni nam služe za optimizaciju ponude i za jamstvo sigurnosti našeg informacijsko-tehničkog sistema.

Pravo na pristup

Da bi aplikacija mogla propisno funkcionirati, nužno je da odobrite pristup na određene funkcije pametnog telefona koje su pohranjene u uređaju. Stoga se od Vas traži jednokratno na početku, ali i kod korištenja aktualne funkcije, da izdate odgovarajuće odobrenje za pravo na pristup. Pravni temelj za primjenu Push-Services je Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Push Notifications

Zainteresirani smo za to da Vas obavijestimo o bitnim događaima unutar naše aplikacije, pa i u slučaju ako našu aplikaciju niste ni otvorili. Za ovo primjenjujemo takozvanu Push Notifications.

Aplikacija odašilje hitne obavijesti samo ako su izričito odobrene. Nakon prvog pokretanja aplikacije pitamo želite li dobivati prikaz hitnih obavijesti na Vašem mobilnom krajnjem uređaju. Slanje Push Notifications možete deaktivirati pri namještanju aplikacije ili pri podešavanju uređaja te time u svako doba opozvati svoju suglasnost.

Vrijeme čuvanja podataka

Držimo se načela oskudnosti i izbjegavanja podataka. Spremamo osobne podatke samo toliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih se obrađuju ili do opoziva od Vas dobivenog odobrenja. Otpadanjem aktualne svrhe i/ili djelovanjem odgovarajućeg prava pogođenih osoba, odgovarajući podatci se pohranjuju, odlazu u anonimnost i/ili brišu redovito i u skladu sa zakonskim propisima.

Prava pogođenih osoba

Opće informacije o Vašim pravima pogođenih osoba

Prema nama su Vam raspolaganju sljedeća prava koja se tiču dotičnih osobnih podataka:

 • Pravo na imformacije (Art. 15 DS-GVO)
 • Pravo na ispravak i brisanje (Art. 16, 17 DS-GVO)
 • Pravo na ograničavanje širenja (Art. 18 DS-GVO)
 • Pravo na prenosivosti podataka (Art. 20 DS-GVO)
 • Pravo na prigovor protiv obrade (Art. 21 DS-GVO)

Uz to imate pravo žalbe kod upravnog tijela za nadzor zaštite podataka zbog obrade Vaših osobnih podataka s naše strane.

Djelovanje Vaših prava

Ako se više ne slažete s tim da se Vaši osobni podaci spremaju ili ako su oni postali netočni, mi ćemo na odgovarajući nalog poduzeti brisanje ili zatvaranje Vaših podataka ili obaviti potrebne korekcije (ako je to po važećem pravu moguće). Isto vrijedi u slučaju da ubuduće trebamo obrađivati podatke još samo u ograničenom opsegu.

Po pitanjima obrade Vaših osobnih podataka kod obavijesti, ispravka, zatvaranja, prigovora ili brisanja podataka ili želje za prijenosom podataka na neku drugu tvrtku, molimo Vas da nam se obratite:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

U slučaju prigovora molimo za iznošenje razloga zbog kojih ne bismo trebali obraditi Vaše osobne podatke onako kako to obavljamo. U slučaju Vašeg utemeljenog prigovora ispitujemo činjenično stanje i obradu podataka ćemo ili obustaviti odnosno prilagoditi ili Vam predočiti naše uvjerljive zaštitarske razloge temeljem kojih nastavljamo s obradom.

U slučaju da ste dali svoju privolu za obradu Vaših podataka, možete istu ubuduće opozvati u svako doba. Takav opoziv, nakon što ste nam ga iznijeli, utječe na dopuštenost obrađivanja Vaših osobnih podataka.

Posljednje obnavljanje: 1. srpnja 2019.