Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna obrazovna aplikacija za unapređivanje sposobnosti čitanja i pisanja kod višejezične djece.

Kontakt

Ovdje prikupljeni osobni podatci koriste se samo u svrhu obrade tvog upita. Utvrđivanje, obrada, korištenje i prenošenje osobnih podataka slijedi na temelju naše izjave o zaštiti podataka.