Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna obrazovna aplikacija za unapređivanje sposobnosti čitanja i pisanja kod višejezične djece.

Gradiva

Priručnik
Handbuch

Jezik: Deutsch

Skinuti

Priručnik
Manual

Jezik: English

Skinuti

Priručnik
Vadovas

Jezik: Lietuvių

Skinuti

Priručnik
Manual

Jezik: Română

Skinuti

Priručnik
Руководство

Jezik: Русский

Skinuti

Priručnik
Мanuál

Jezik: Slovenčina

Skinuti

Priručnik
Priročnik

Jezik: Slovenščina

Skinuti