Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna obrazovna aplikacija za unapređivanje sposobnosti čitanja i pisanja kod višejezične djece.

Izjava o zaštiti podataka mrežne stranice

Ovdje bismo Vas željeli informirati o vrsti i opsegu utvrđivanja, obrađivanja i korištenja osobnih podataka, a u vezi korištenja naše mrežne stranice i njime povezanim funkcijama (u daljnjem opisu obuhvaćeno pod "ponuda").

Odgovorno mjesto

Odgovoran za prikazano utvrđivanje podataka je:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Kontaktne podatke koji se objavljuju u okviru obaveznog impresuma ne smije koristiti treća strana za slanje informacijskog gradiva i reklama za koje nije izričito traženo. Za nezatraženo slanje reklamnih informacija (poput spam poruka), zadržavamo pravo na pravne korake.

Budući da prema Art. 37 DS-GVO nismo obvezni imenovati opunomoćenika za zaštitu podataka, nemamo za zaštitu podataka neku određenu osobu čiji kontakt-podatci bi ovdje mogli biti objavljeni. Unatoč tomu, sve obveze povezane s obradom podataka ispunjavamo s najvećom profesionalnom pažnjom.

Prikupljanje i spremanje osobnih podataka.

Osobni podatci

Osobni podatci su informacije putem kojih se neka osoba može identificirati ili se s njom može stupiti u vezu, na pr. ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte itd.

U tom smislu moguće je korištenje naše ponude načelno bez navođenja osobnih podataka. To znači da mi naše korisnike ne možemo ni identificirati ni kontaktirati temeljem podataka spremljenih na pravi način.

Kod stupanja u kontakt s nama putem e-pošte, preko kontakt-obrasca ili preko društvenih medija, kod nas se pohranjuju od Vas dobiveni podatci (Vaša e-adresa, ev. ime i tel. broj) zato da bismo Vam mogli odgovoriti na pitanje. Pravni temelj za obradu podataka je naš opravdan interes za odgovaranje na Vaše želje u skladu s Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Smjera li Vaše obraćanje nama na zaključivanje nekog ugovora, tada je dodatni pravni temelj za obradu Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Pristigle podatke u vezi s tim brišemo nakon što čuvanje istih više nije nužno, posebno nakon završenog obrađivanja upita ili pak ograničavamo obradu ako postoje zakonske obveze čuvanja.

Podatci se brišu čim više nisu nužni za postizanje svrhe njihovog utvrđivanja. U slučaju registriranja podataka pri davanju ponude na raspolaganju, brišu se kad se završi aktualni termin.

Obrada podataka pri posjetu naše mrežne stranice

Kod puko informativnog korištenja mrežne stranice, dakle ako se ne registrirate ili nam na drugom mjestu ne prenesete informacije, protokoliramo samo informacije koje našem serveru prenese Vaš pretraživač. Želite li pak razgledati našu stranicu, prikupljamo sljedeće podatke koji su nam tehnički nužni da bismo Vam predočili našu mrežnu stranicu i pritom zajamčili sigurnost. Pravna osnova za obradu podataka je Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Pritom se prikupljaju sljedeći podatci: IP-adresa (anonimna), datum i satno vrijeme upita, razlika vremenskih zona prema srednjem griničkom vremenu (GMT), sadržaj zahtjeva (konkretna stranica), pristupni status/HTTP-Statuscode, aktualno prenesena količina podataka, mrežna stranica s koje dolazi zahtjev, pretraživač, pogonski sistem te njegova površina, jezik i verzija pretraživačkog sofvera.

Kod spremanja podataka u log-fajlove u tome je slučaju to nakon najviše sedam dana. Spremanje je moguće i iznad toga. U tom slučaju se IP-adresa korisnika gasi ili odstranjuje tako da uvrštavanje pozivajućih klijenata više nije moguće.

Kolačići (Cookies)

Uz već ranije spomenute podatke dodatno se pri korištenju naše mrežne stranice spremaju na Vaše računalo i kolačići (cookies). Kod kolačića se radi o malenim tekstualnim datotekama koje Vaš pretraživač svrstava i pohranjuje na Vaš tvrdi disk na mjesta na koja zatim pritječu određene infromacije (ovdje od nas). Kolačići ne mogu izvoditi programe ili prenijeti viruse na vaše računalo. Služe tomu da cjelokupnu upotrebu internetne ponude učine korisniku udobnom i učinkovitom.

Primjena kolačića:
 • Kolačići su malene datoteke koje posjećena mrežna stranica smiješta putem pretraživača u računalo korisnika kako bi u nekom kasnijem trenutku mogla staviti serveru na raspolaganje informacije o korisniku. Ova mrežna stranica koristi sljedeće dvije vrste kolačića, a sada slijedi objašnjenje njihova opsega i načina rada.
 • Privremeni kolačići se automatski gase čim zatvorite pretraživač. Među njih se naročito ubrajaju takozvani Session-Cookies. Ovi spremaju neku takozvanu Session-ID pomoću koje se različiti upiti Vašeg pretraživača mogu uvrstiti na zajedničko mjesto. Time Vaše računalo možemo ponovno prepoznati kad se opet vratite na našu internetnu stranicu. Session-Cookies se gase kad se odjavite ili zatvorite pretraživač.
 • Dugotrajni kolačići se gase automatski nakon nekog unaprijed navedenog trajanja koje se može razlikovati ovisno o kolačiću. Vi ove kolačiće možete u svakome trenutku ugasiti u sigurnosnim postavkama Vašeg pretraživača.
 • Možete konfigurirati postavke Vašeg pretraživača u skladu s Vašim željama te na primjer odbiti prihvaćanje kolačića treće strane ili pak sve kolačiće. Upozoravamo Vas na to da je moguće da ne možete koristiti sve funkcije ove mrežne stranice.

Svrha obrade

Da bi se osigurala funkcionalnosti ponude i mogućnost primanja kontakta, nužno je spremanje i obrada ovih podataka. Oni nam služe za optimizaciju ponude i za jamstvo sigurnosti našeg informacijsko-tehničkog sistema.

Prava pogođenih osoba

Držimo se načela oskudnosti i izbjegavanja podataka. Spremamo osobne podatke samo toliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih se obrađuju ili do opoziva od Vas dobivenog odobrenja. Otpadanjem aktualne svrhe i/ili djelovanjem odgovarajućeg prava pogođenih osoba, odgovarajući podatci se pohranjuju, odlazu u anonimnost i/ili brišu redovito i u skladu sa zakonskim propisima.

Prava pogođenih osoba

Opće informacije o Vašim pravima pogođenih osoba

Prema nama su Vam raspolaganju sljedeća prava koja se tiču dotičnih osobnih podataka:

 • Pravo na imformacije (Art. 15 DS-GVO)
 • Pravo na ispravak i brisanje (Art. 16, 17 DS-GVO)
 • Pravo na ograničavanje širenja (Art. 18 DS-GVO)
 • Pravo na prenosivosti podataka (Art. 20 DS-GVO)
 • Pravo na prigovor protiv obrade (Art. 21 DS-GVO)

Uz to imate pravo žalbe kod upravnog tijela za nadzor zaštite podataka zbog obrade Vaših osobnih podataka s naše strane.

Djelovanje Vaših prava

Ako se više ne slažete s tim da se Vaši osobni podaci spremaju ili ako su oni postali netočni, mi ćemo na odgovarajući nalog poduzeti brisanje ili zatvaranje Vaših podataka ili obaviti potrebne korekcije (ako je to po važećem pravu moguće). Isto vrijedi u slučaju da ubuduće trebamo obrađivati podatke još samo u ograničenom opsegu.

Po pitanjima obrade Vaših osobnih podataka kod obavijesti, ispravka, zatvaranja, prigovora ili brisanja podataka ili želje za prijenosom podataka na neku drugu tvrtku, molimo Vas da nam se obratite:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

U slučaju prigovora molimo za iznošenje razloga zbog kojih ne bismo trebali obraditi Vaše osobne podatke onako kako to obavljamo. U slučaju Vašeg utemeljenog prigovora ispitujemo činjenično stanje i obradu podataka ćemo ili obustaviti odnosno prilagoditi ili Vam predočiti naše uvjerljive zaštitarske razloge temeljem kojih nastavljamo s obradom.

U slučaju da ste dali svoju privolu za obradu Vaših podataka, možete istu ubuduće opozvati u svako doba. Takav opoziv, nakon što ste nam ga iznijeli, utječe na dopuštenost obrađivanja Vaših osobnih podataka.

Posljednje obnavljanje: 1. srpnja 2019.