Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktív oktató alkalmazás a többnyelvű gyerekek olvasási és íráskészségének fejlesztésére

Rólunk

A TBW projekt a többnyelvű gyerekek olvasási és íráskompetenciájának fejlesztését tűzte ki célul. A partnerszervezetek közös megyfigyelése alapján a jelenleg használt módszerek és digitális anyagok inkább hagyományos megközelítést képviselnek és nem felelnek meg az európai oktatási és minőségi standardoknak. Ezért a konzorcíum összeült, hogy egy célcsoportorientált és innovatív eszközt fejlesszen ki, amely támogatja a többnyelvű gyerekek írását és olvasását.Minden partner többéves tapasztalattal rendelkezik a (többnyelvű) nyelvoktatás területén. Ennek fényében egy ilyen termék kifejlesztésére igen nagy volt a motiváció.

A végeredmény egy alkalmazás 10 évesnél idősebb gyerekek számára. Az alkalmazás és a Kuarki kabala segítségével a gyerekek fejleszthetik szókincsüket, illetve gyakorolhatják az olvasást és az írást. A cél az iskolai és az otthoni nyelv közötti hézagok áthidalása. Ugyanakkor a gyerekek Kuarkival érdekes és vicces módon tudhatnak meg új dolgokat az ember, élet, Föld és világűr témakörökben. Minden témakörben számos kérdés található, amelyeket a gyerekek feltesznek, ezekre választ kapnak. "Miért van a Földön annyi különböző élőlény?" csak egyike a sok kérdésnek, amelyre az alkalmazás választ kínál. Az alkalmazás tartalma német, angol, litván, román, szlovák, orosz, szlovén, magyar, török és horvát nyelven elérhető.

Az európai konzorcíum elsősorban az európai többnyelvű gyerekek Multiliteracy-arányára gyakorolt hatással számol, különösen azzal, hogy a gyerekek motivációja növekedni fog az anyanyelvükön történő írás és olvasás iránt, magasabb készségszintet érnek el a tudomány és általános műveltség területén, javul az olvasás- és íráskészségük, valamint az IKT-készségük és az általános kulturális öntudatuk. Azonkívül a családok tudatosabbá válhatnak a többnyelvű alfabetizáció és oktatás fontossága tekintetében, az iskolákban pedig növelni kellene a tudatosságot ennek szükségessége tekintetében.

Koordinátor

Studio Gaus GmbH, Németország, www.studiogaus.com

Partner