Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktyvi daugiakalbė mokomoji programėlė vaikams, skirta pagerinti skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Programėlės privatumo politika

Mes norime jums pateikti visą informaciją apie duomenų rinkimą, apdorojimą bei panaudojimą šioje programėlėje ir su ja susijusiose funkcijose (toliau vadinsis „produktas").

Atsakinga institucija

Atsakinga už šių duomenų rinkimą bei apdorojimą:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Svetainėje skelbiami kontaktiniai duomenys negali būti naudojami trečiųjų šalių nepageidaujamos informacijos siuntimo ir reklamos tikslais. Nepageidaujamo reklamos, kaip šlamšto-laiškų (Spam-Mails) siuntimo atveju mes pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų.

Kadangi pagal Art. 37 DS-GVO nesame įsipareigoję paskirti atsakingo asmens už duomenų apsaugą, todėl asmens, kurio kontaktinius duomenis galėtume paviešinti, nėra. Nepaisant to, vykdome visus įsipareigojimus, susijusius su duomenų rinkimu ir apdorojimu.

Asmeninių duomenų rinkimas ir saugojimas

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys - tai informacija, kuri padeda identifikuoti asmenį arba su juo susisiekti, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir t.t.

Todėl mūsų produkto naudojimas galimas nenurodžius asmeninių duomenų. Tai reiškia, kad mes negalime savo naudotojų nei identifikuoti, nei su jais susisiekti.

Susisiekus su mumis elektroniniu laišku, per socialinius tinklus ar užpildžius duomenų anketą yra išsaugomi jūsų asmeniniai duomenys ( jūsų elektroninio pašto adresas, galimai vardas ar pavardė bei telefono numeris) tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus. Mes esame suinteresuoti atsakyti į jūsų paklausimą pagal Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Jeigu jūsų paklausimas susijęs su sustarties sudarymu, tada apdorojant duomenis galioja punktas Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Atsakę į jūsų paklausimą tokius duomenis mes ištriname arba apribojame jų apdorojimą, jeigu įstatymas mus įpareigoja juos išsaugoti.

Duomenys yra ištrinami, jeigu jie nebėra reikalingi. Tai nutinka tuo atveju, kai jūsų sesija programėleje baigiasi.

Programėlę galite parsisiųsti bet kurioje elektroninėje parduotuvėje. Norėdami parsisųsti programėlę, jūs turite ten užsiregistruoti. Už duomenų apsaugą atsako pačios elektroninės parduotuvės.

Duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslas

Duomenų išsaugojimas ir apdorojimas yra būtinas, norint užtikrinti produkto funkcionalumą ir sudaryti galimybę susisiekti. Tai yra reikalinga produkto optimizavimui ir informacinių sistemų saugumo užtikrinimui.

Prieigos teisės

Tam, kad programėlė veiktų nepriekaištingai, būtina užtikrinti, kad išmanusis telefonas turėtų tam tikras funkcijas, kurios išsaugomos prietaise. Todėl naudojantis pirmą kartą momentinio perspėjimo būdu bus jūsų paprašyta sutikimo pagal Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Momentiniai perspėjimai

Mums svarbu jus informuoti apie su programėle susijusius įvykius, net jeigu jūs jos neatidarėte. Tam naudojame momentinius perspėjimus.

Programėlė siunčia skubius pranešimus, jeigu jūs su tuo sutinkate. Mes to klausiame prieš pradedant naudotis programėle. Bet kuriuo metu progarmėlės ar įrenginio nustatymuose jūs galite atsisakyti gauti tokius pranešimus.

Speicherdauer von Daten

Mes laikomės duomenų ribojimo principo. Asmeninius duomenis išsaugome tik tiek laiko, kiek jie mums reikalingi užtikrinti paslaugos teikimą arba tol, kol jūs neatšaukėte savo sutikimo. Esant skubiam atvejui ir/ arba pageidaujant naudotojui atitinkami duomenys laikantis teisinių direktyvų yra užblokuojami, ištrinami arba tampa anoniminiais.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Bendra informacija apie naudotojų teises

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje, prašome atidžiai ją perskaityti:

 • Teisė į informaciją (Art. 15 DS-GVO)
 • Teisė į taisymą ir pašalinimą (Art. 16, 17 DS-GVO)
 • Teisė į apdorojimo apribojimą (Art. 18 DS-GVO)
 • Teisė į duomenų perkeliamumą (Art. 20 DS-GVO)
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu (Art. 21 DS-GVO)

Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jūsų teisės

Jeigu jūs nebesutinkate su asmeniniu duomenų išsaugojimu arba jie yra neteisingi, mes jūsų duomenis ištrinsime, užblokuosime arba pataisysime pagal teisės galiojančius aktus.

Norint apdoroti asmeninius duomenis, gauti informacijos, užblokuoti, paprieštarauti ar ištrinti duomenis, taip pat pageidaujant perduoti duomenis kitai įmonei, kreipkitės į mus:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

Jums prieštaraujant prašome nurodyti priežastis, kodėl negalime rinkti ir apdoroti jūsų duomenų mūsų nurodytu būdu. Esant pagrįstam prieštaravimui išsiaiškinsime situaciją ir atsisakysime duomenų apdorojimo arba atitinkamai pritaikysime, nurodysime savo priežastis.

Jeigu jūs jau sutikote, kad jūsų duomenys būtų renkami ir apdorojami, galite bet kada savo sutikimą atšaukti.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 m. liepa 1 d.