Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktyvi daugiakalbė mokomoji programėlė vaikams, skirta pagerinti skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Interneto svetainės privatumo politika

Mes norime jums pateikti visą informaciją apie duomenų rinkimą, apdorojimą bei panaudojimą šioje svetainėje ir su ja susijusiose funkcijose (toliau vadinsis „produktas").

Atsakinga institucija

Atsakinga už šių duomenų rinkimą bei apdorojimą:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Svetainėje skelbiami kontaktiniai duomenys negali būti naudojami trečiųjų šalių nepageidaujamos informacijos siuntimo ir reklamos tikslais. Nepageidaujamo reklamos, kaip šlamšto-laiškų (Spam-Mails) siuntimo atveju mes pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų.

Kadangi pagal Art. 37 DS-GVO nesame įsipareigoję paskirti atsakingo asmens už duomenų apsaugą, todėl asmens, kurio kontaktinius duomenis galėtume paviešinti, nėra. Nepaisant to, vykdome visus įsipareigojimus, susijusius su duomenų rinkimu ir apdorojimu.

Asmeninių duomenų rinkimas ir saugojimas

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys - tai informacija, kuri padeda identifikuoti asmenį arba su juo susisiekti, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir t.t.

Todėl mūsų produkto naudojimas galimas nenurodžius asmeninių duomenų. Tai reiškia, kad mes negalime savo naudotojų nei identifikuoti, nei su jais susisiekti.

Susisiekus su mumis elektroniniu laišku, per socialinius tinklus ar užpildžius duomenų anketą yra išsaugomi jūsų asmeniniai duomenys ( jūsų elektroninio pašto adresas, galimai vardas ar pavardė bei telefono numeris) tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus. Mes esame suinteresuoti atsakyti į jūsų paklausimą pagal Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Jeigu jūsų paklausimas susijęs su sustarties sudarymu, tada apdorojant duomenis galioja punktas Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Atsakę į jūsų paklausimą tokius duomenis mes ištriname arba apribojame jų apdorojimą, jeigu įstatymas mus įpareigoja juos išsaugoti.

Duomenys yra ištrinami, jeigu jie nebėra reikalingi. Tai nutinka tuo atveju, kai jūsų sesija programėleje baigiasi.

Interneto svetainės privatumo politika

Naudojant interneto svetainę informaciniais tikslais, kai joje nesiregistruojate ar kitaip neperduodate informacijos, fiksuojame tik tuos duomenis, kuriuos mums perduoda jūsų naršyklė. Jeigu norite naudotis mūsų interneto svetaine, mums reikalingi duomenys techniniams dalykams įgyvendinti ir užtikrinti jos stabilumą bei saugumą. Teisinis pagrindas - Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Mes renkame šiuos duomenis: IP adresą (anoniminis), užklausimo datą ir valandą, laiko zonos skirtumą pagal Grinvičą (GMT), pareikalavimo turinį (konkretaus puslapio), naudojimo būseną/ HTTP būseną, duomenų perdavimo kiekį, interneto svetainę, taip pat naršymui internete naudojami įrenginiai, programos ir pan.

Išsauguojus duomenis žurnaluose, vėliausiai po 7 dienų, ištrinami arba anonimizuojami naudotojo IP adresai ir tada naudotojas nebegali būti identifikuotas.

Slapukai

Papildomai interneto svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra maži failai, kurie per interneto naršyklę įkeliami į vartotojo kompiuterį jam lankantis interneto svetainėje, tam, kad vėliau serveris galėtų atkurti informaciją apie vartotoją. Slapukai negali vykdyti jokių programų ar pernešti virusų. Jie reikalingi tam, kad naudojimasis internetu būtų draugiškesnis ir efektyvesnis naudotojui.

Slapukų naudojimas:
 • Slapukai yra maži failai, kurie per interneto naršyklę įkeliami į vartotojo kompiuterį jam lankantis interneto svetainėje, tam kad vėliau serveris galėtų atkurti informaciją apie vartotoją. Šioje svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai, apie jų dydį ir paskirtį bus paaiškinta smulkiau.
 • Laikini slapukai automatiškai nustoja veikti pasibaigus sesijai. Navigacijai svetainėje palengvinti naudojami sesijos slapukai (Session-Cookies). Šie slapukai saugo sugeneruotą unikalų identifikavimo numerį, vadinamą sesijos ID. Taip yra atpažįstamas Jūsų kompiuteris, kai vėl norite grįžti į interneto svetainę. Sesijos slapukai (Session-Cookies) automatiškai nustoja veikti Jums iširegistravus ar pasibaigus sesijai.
 • Ilgalaikiai slapukai automatiškai nustoja veikti po nustatyto laiko, bet jis taip pat gali būti pašalintas atsijungiant.
 • Jūs galite savo naršyklę konfigūruoti pagal savo pageidavimus ir, pavyzdžiui, atsisakyti trečių šalių slapukų arba visų slapukų. Tokiu atveju mes jus įspėjame, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslas

Duomenų išsaugojimas ir apdorojimas yra būtinas, norint užtikrinti produkto funkcionalumą ir sudaryti galimybę susisiekti. Tai yra reikalinga produkto optimizavimui ir informacinių sistemų saugumo užtikrinimui.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Mes laikomės duomenų ribojimo principo. Asmeninius duomenis išsaugome tik tiek laiko, kiek jie mums reikalingi užtikrinti paslaugos teikimą arba tol, kol jūs neatšaukėte savo sutikimo. Esant skubiam atvejui ir/ arba pageidaujant naudotojui atitinkami duomenys laikantis teisinių direktyvų yra užblokuojami, ištrinami arba tampa anoniminiais.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Bendra informacija apie naudotojų teises

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje, prašome atidžiai ją perskaityti:

 • Teisė į informaciją (Art. 15 DS-GVO)
 • Teisė į taisymą ir pašalinimą (Art. 16, 17 DS-GVO)
 • Teisė į apdorojimo apribojimą (Art. 18 DS-GVO)
 • Teisė į duomenų perkeliamumą (Art. 20 DS-GVO)
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu (Art. 21 DS-GVO)

Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jūsų teisės

Jeigu jūs nebesutinkate su asmeniniu duomenų išsaugojimu arba jie yra neteisingi, mes jūsų duomenis ištrinsime, užblokuosime arba pataisysime pagal teisės galiojančius aktus.

Norint apdoroti asmeninius duomenis, gauti informacijos, užblokuoti, paprieštarauti ar ištrinti duomenis, taip pat pageidaujant perduoti duomenis kitai įmonei, kreipkitės į mus:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

Jums prieštaraujant prašome nurodyti priežastis, kodėl negalime rinkti ir apdoroti jūsų duomenų mūsų nurodytu būdu. Esant pagrįstam prieštaravimui išsiaiškinsime situaciją ir atsisakysime duomenų apdorojimo arba atitinkamai pritaikysime, nurodysime savo priežastis.

Jeigu jūs jau sutikote, kad jūsų duomenys būtų renkami ir apdorojami, galite bet kada savo sutikimą atšaukti.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 m. liepa 1 d.