Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Aplicație interactivă pentru promovarea competențelor de scriere și citire a copiilor multilingvi.

Politica de confidențialitate a paginii Web

Dorim în acest fel să vă informăm asupra modului de colectare, prelucrare și utilizare a datelor personale când se folosește site-ul nostru web și funcțiile acestuia ( pe care le vom numi de acum încolo generic "ofertă" )

Forul responsabil

Responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor este:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Datele de contact care vor fi publicate în cadrul cerințelor de informare a cititorilor, nu au voie să fie utilizate de terțe persoane pentru a trimite materiale informaționale și promoționale nesolicitate. În cazul în care totuși vor fi trimise informații promoționale nesolicitate ( de ex. spam-uri) ne vedem obligați să parcurgem următorii pași legali.

Deoarece nu suntem obligați să avem un responsabil de protecția datelor conform art. 37 RGDP nu avem o persoană anume care să se ocupe de protejarea datelor și a cărei date de contact le-am publica aici. Totuși ne însușim obligațiile legate de prelucrarea datelor cu cea mai mare responsabilitate.

Colectarea și salvarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informații, cu care poate fi identificată și contactată o persoană, de ex. numele, adresa, adresa de mail etc.

În acest sens este posibilă utilizarea ofertei noastre fără a oferi date cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că nu putem identifica sau contacta utilizatorii noștri în baza datelor salvate.

Când luați legătura cu noi prin E-mail sau printr-un formular de contactare sau prin rețelele de socializare, datele trimise de Dvs. (adresa Dvs. de mail, numele Dvs. și numărul de telefon) vor fi salvate, pentru a răsounde întrebărilor Dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul nostru justificat în a vă răspunde la întrebări art. 6 paragr. 1 pag. 1 lit. f RGDP. Dacă scopul contactării este acela de încheiere a unui contract, atunci temiul juridic adițional este acesta art. 6 paragr. 1 pag. 1 lit. b RGDP. Datele care ne sunt parccurse astfel le vom șterge, după ce salvarea lor nu mai este necesară, mai ales după soluționarea cererii sau îngrădim pelucrarea datelor, dacă există obligații de păstrarea evidențelor datelor legale.

Datele vor fi șterse în momentul în care scopul colectării lor a fost atins. În cazul colectării datelor pentru a pregăti oferta, acest scop se atinge la terminarea fiecărei ședințe.

Prelucrarea datelor în cazul folosirii paginii noastre web

La utilizarea doar informațională a website-ului nostru, deci când nu vă înregistrați sau ne livrați în alt mod informații se protocolează doar datele personale pe care browser-ul Dvs. le transmite serverul-ui nostru. Dacă vreți să vă uitați la Website-ul nostru colectăm datele care ne sunt din punct de vedere tehnic necesare pentru a vă arăta website-ul nostru și a asigura stabilitatea și siguranța datelor. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 paragr. 1 pag. 1 lit. f RGPD.

Următoarele date sunt solicitate: adresa IP (sub anonimat), data și ora cererii, diferența de fus orar față de ora GMT(Greenwich Mean Time), conținutul cererii (pagina exactă), status-ul de acces/ codul de stare HTTP, cantitatea de date transmisă, Website-ul, de unde vine cererea, browser-ul, sistemul de operare și plaja acestuia, limba și versiunea de software a browser-ului.

În cazul salvării datelor în Logflies acest lucru va fi posibil încă 7 zile după aceea. O salvare care să fie prelungită peste acest termen este posibilă. În cazul acesta adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau îndepărtate, așa încât nu mai este posibilă o atribuire a unui client.

cookies

În plus față de datele menționate mai sus vom salva cookie-uri pe calculatorul Dvs., în cazul în care utilizați website-ul nostru. Prin cookie-uri se înțelege date mici de text, care se salvează pe hard disk-ul Dvs. corelate cu browser-ul pe care-l folosiți și care livrează anumite informații celui care postează cookie-urile. Cookie-urile nu pot dezvolta programe sau să viruseze computerul Dvs. Rolul lor este acela, de a face oferta de internet mai user-friendly și mai eficientă.

Folosirea cookie-urilor
 • Cookie-urile sunt date mici, pe care le plasează Website-ul vizitat prin browser în computerul utilizatorului pentru a da mai târziu server-ului informații despre utilizator. Acest Website folosește două feluri de cookie-uri, ale căror moduri de operare vor fi explicate mai jos.
 • Cookie-urile temporare vor fi șterse automat când închideți browser-ul. Printre acestea se numără mai ales așa numitele session-cookie-uri. Acestea din urmă memorează un session-ID, cu care se corelează cererea de informații din browser-ul Dvs. în ședința comună. Astfel computer Dvs. poate fi recunoscut când vă reîntoarceți pe pagina noastră de internet. Session -cookie-urile vor fi șterse odată ce vă delogați sau închideți browser-ul.
 • Cookie-uri durabile vor fi șterse automat după un timp clar determinat - timp care diferă în funcție de cookie-ul. Puteți să ștergeți singur cookie-urile cu ajutorul setărilor Dvs. de siguranță.
 • Puteți să modificați setările de aspect în funcție de dorințele Dvs. - de ex. puteți să refuzați cookie-urile unei terțe persoane sau pur și simplu toate cookie-urile. Vă aducem însă la cunoștiință că s-ar putea în acest caz să nu puteți să folosiți toate funcțiile site-ului nostru web.

Scopul prelucrării

Salvarea și prelucrarea datelor sunt necesare pentru a putea garanta funcționabilitatea ofertei noastre și contactarea clientului. Ele ne ajută la optimizarea produsului și garantarea siguranței sistemelor noastre de tehnologia informației.

Drepturile victimelor/celor afectați

Ne ținem de regulile de minimizare a datelor sau de evitare colecționării datelor. Datele cu caracter personal vor fi salvate doar atât timp cât scopul pentru care ne-au parvenit va fi atins sau până când vă retrageți permisiunea de a le prelucra. După ce scopul livrării datelor a fost atins datele vor fi închise, anonimizate și/sau șterse conform legii.

Drepturile victimelor/celor afectați

Informații generale despre drepturile Dvs. de păgubit/victimă

Dvs. aveți următoarele drepturi legate de datele Dvs. personale:

 • Dreptul la informații (art. 15, 17 PGPD)
 • Dreptul la corecție și ștergere (art. 16, 17 PGPD)
 • Dreptul la reducerea prelucrării datelor (art.18 RGPD)
 • Dreptul la transfer de date (art. 20 RGPD)
 • Dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor (art. 20 RGPD)

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecția datelor legată de modul în care v-au fost prelucrate datele.

Exercitarea drepturilor

În cazul în care nu mai doriți ca datele Dvs. să fie procesate sau ele au devenit irelevante, vom șterge sau bloca datele Dvs. sau le vom corecta - în limitele permise de lege. Același lucru este valabil și pe viitor când datele vor putea fi prelucrate doar limitat.

La întrebări legate de datele Dvs. personale, de informații, de blocarea, corectarea, opoziția Dvs legată de prelucrarea datelor, ștergerea datelor sau în cazul în care doriți să transmiteți datele Dvs. către altă firmă, vă rugăm să ne contactați:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

Când revocați permisiunea pentru prelucrarea datelor vă rugăm să explicați motivele pentru care nu mai doriți acest lucru. După motivarea revocării vom verifica situația iar apoi fie vom opri prelucrarea datelor sau o vom adapta cerințelor, fie vă vom explica care sunt motivele pentru care nu putem opri prelucrarea datelor .

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor aveți oricând dreptul de revocare. O asemenea revocare va influența admisibilitatea pelucrării datelor Dvs. după ce v-ați dat inițial acordul.

Ultima actualizare: 1 iulie 2019