Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktívna aplikácia na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí

O nás

TBW je projekt zameraný na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí. Organizácie, ktoré sa do projektu zapojili, si všimli, že dnešné metódy a digitálne materiály sú koncipované skôr tradične a nezodpovedajú európskemu štandardu vzdelávania a kvality. Preto sa tím projektu rozhodol vyvinúť inovatívny nástroj orientovaný priamo na cieľové skupiny, ktorý viacjazyčným deťom pomôže zlepšiť sa v čítaní a písaní. Všetci členovia tímu už roky pôsobia v oblasti (viacjazyčného) vzdelávania. Motivácia na vývoj takéhoto produktu bola teda veľmi silná.

Tak vznikla mobilná aplikácia pre deti od 10 rokov. Pomocou nej a maskota Kvarkiho si deti rozšíria slovnú zásobu a precvičia čítanie a písanie. Cieľom je pomôcť preklenúť častú priepasť medzi jazykom v škole a jazykom v domácom prostredí. Zároveň sa deti s Kvarkiho pomocou naučia niečo nové z oblasti človek, život, zem a vesmír zaujímavým a zábavným spôsobom. V každom z týchto tematických okruhov je množstvo otázok, ktoré deti rady kladú dospelým, spolu s odpoveďami. "Prečo je na Zemi toľko rôznych živých tvorov?" je len jedna z množstva otázok, ktoré sú v aplikácii vysvetlené. Celý obsah je k dispozícii v nemeckej, anglickej, litovskej, rumunskej, ruskej, slovenskej, slovinskej, maďarskej, tureckej a chorvátskej verzii.

Vo všeobecnosti tím očakáva dopad na mieru viacnásobnej gramotnosti viacjazyčných detí v Európe, predovšetkým vyššiu motiváciu detí čítať a písať vo svojom materinskom jazyku, vyššiu úroveň kompetencií v oblasti vedy a všeobecných znalostí, zlepšenie jazykových zručností čítanie a písanie, ako aj IT-zručností a všeobecného kultúrneho povedomia. Jedným z cieľov je tiež dosiahnuť, aby sa v rodinách viac cenilo aktívne posilňovanie čítania a písania vo viacerých jazykoch, ako aj vyššie povedomie o nutnosti takýchto opatrení na školách.

Koordinátor

Studio Gaus GmbH, Nemecko, www.studiogaus.com

Partneri