Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktívna aplikácia na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí

Ochrana osobných údajov

Na ochranu vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz. Tu sa dozviete, aké údaje, kedy a za akým účelom používame.