Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna učna aplikacija za spodbujanje bralnih in pisnih kompetenc večjezičnih otrok

O nas

Kuarki – popotnik med svetovi in besedami je projekt, ki si je za cilj zastavil spodbujanje bralnih in pisnih kompetenc večjezičnih otrok. Partnerji smo pri svojem delu zaznali, da so metode in digitalni materiali, ki so trenutno na voljo, zasnovani pretežno tradicionalno in ne ustrezajo evropskim standardom kvalitetnega izobraževanja. Zato je konzorcij združil moči in razvil inovativno aplikacijo, ki temelji na potrebah naših ciljnih skupin in večjezične otroke spodbuja pri razvijanju bralnih in pisnih kompetenc. Vsi člani in članice konzorcija se že vrsto let ukvarjajo z (več)jezikovnim izobraževanjem in v skladu s tem je bila tudi njihova motivacija za razvoj takšnega orodja zelo visoka.

Plod našega dela je aplikacija za otroke, starejše od 10 let. S pomočjo aplikacije in maskote Kuarki lahko otroci bogatijo svoje besedišče in vadijo svoje bralne in pisne kompetence. Cilj aplikacije je zmanjšati razkorak med jezikom, ki ga govorijo v šoli ("šolskim jezikom") in jezikom, ki ga govorijo doma ("domačim jezikom"). Istočasno otroci s pomočjo aplikacije na zanimiv in zabaven način spoznavajo področja »Človek«, »Življenje«, »Zemlja« in »Vesolje«. Na vsakem področju so našteta številna vprašanja, ki jih otroci pogosto postavljajo, in na voljo so izčrpni odgovori. »Zakaj je na Zemlji toliko različnih živih bitij?« je le eno od vprašanj, ki so razložena v aplikaciji. Vsebine aplikacije so na voljo v angleškem, hrvaškem, litovskem, madžarskem, romunskem, ruskem, slovaškem, slovenskem in turškem jeziku.

Konzorcij pričakuje, da bodo rezultati projekta pozitivno vplivali na jezikovne kompetence večjezičnih otrok v Evropi in da bodo predvsem povečali motivacijo večjezičnih otrok, da berejo in pišejo v svojem domačem jeziku. Pričakujemo tudi povečanje kompetenc na področju naravoslovja, splošnega znanja, izboljšanje bralnih in pisnih kompetenc ter IKT-kompetenc in kulturne zavesti. Poleg tega želimo doseči tudi večjo zavest glede pomena spodbujanja večjezičnosti, in še posebej večjezičnega opismenjevanja, tako v okviru družinskega okolja kot tudi v okviru šole.

Koordinator

Studio Gaus GmbH, Nemčija, www.studiogaus.com

Partnerji