Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna učna aplikacija za spodbujanje bralnih in pisnih kompetenc večjezičnih otrok

Varstvo osebnih podatkov

Varovanje vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno. Tukaj so na voljo informacijo o tem, katere podatke zbiramo, kdaj in s kakšnim namenom.