Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Çok dilli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, interaktif özellikli öğretici uygulama

Hakkımızda

TBW, çok dilli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir projedir. Proje katılımcısı ortak kuruluşlar, hali hazırda kullanılan yöntemlerin ve dijital ders materyallerinin daha ziyade geleneksel yöntemlerle tasarlanmış olduğu ve Avrupa eğitim ve kalite standardına uygun olmadığına ilişkin ortak bir gözlemde bulunmuştur. Konsorsiyum bu nedenle, çok dilli çocukları, okuma ve yazma becerilerinde destekleyici nitelikte, hedef grupların ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi bir araç geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Tüm ortaklar, uzun yıllardır (çok dilli) dil eğitimi alanında faaliyet göstermeleri sebebiyle, böyle bir ürünün geliştirilmesine yüksek bir motivasyonla katılımda bulundu.

Ortaya çıkan ürün, 10 yaş ve üzerindeki çocukların kullanımına uygun bir uygulamadır. Çocuklar bu uygulamanın ve uygulamanın maskotu Kuarki'nin yardımıyla okuma ve yazma becerilerini geliştirme imkanını buluyor. Kullanımdaki amaç, okulda kullanılan dil ile çocuğun anadili arasındaki sıklıkla görülen açığın kapatılmasıdır. Çocuklar insan, yaşam, Dünya ve uzayla ilgili alanlarda, Kuarki ile birlikte eğlenceli ve ilginç bir yolla yeni bilgiler ediniyorlar. Bu alanların her birinde çocukların sıklıkla merak ettiği ve öğrenmekten hoşlandığı çok sayıda sorular sıralanıyor ve cevaplanıyor. Örneğin "Dünya üzerinde niçin çok sayıda canlı türü mevcut?", sorusu, uygulamada açıklığa kavuşan sorulardan yalnızca bir tanesi. Uygulamanın içeriği Almanca, İngilizce, Litvanca, Romence, Rusça, Slovakça, Macarca, Türkçe ve Hırvatça olarak mevcuttur.

Avrupa Konsorsiyumunun çok dilli çocukların özellikle anadillerinde okuma ve yazmaya yönelik daha yüksek bir motivasyon edinmeleri, bilim ve genel kültür konularında daha yüksek bir yeterliliğe ulaşmaları ve okuma yazma becerileri açısından bir iyileştirmeyle birlikte bilişim ve iletişim tekniği becerileri ve genel kültürel farkındalık açısından ilerlemeler göstermesi yönünde genel bir beklentisi bulunmaktadır. Ayrıca birden fazla dilde okuyup yazma ve eğitim görme konularında ailelerin daha fazla takdir görmesi ve okullarda bu alanlardaki farkındalığın artırılması yönünde etkin bir desteğin verilmesi beklenmektedir.

Koordinatör

Studio Gaus GmbH, Almanya, www.studiogaus.com

Ortaklar