Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Çok dilli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, interaktif özellikli öğretici uygulama

Materyaller

Kullanım kılavuzu
Handbuch

Dil: Deutsch

İndir

Kullanım kılavuzu
Manual

Dil: English

İndir

Kullanım kılavuzu
Vadovas

Dil: Lietuvių

İndir

Kullanım kılavuzu
Manual

Dil: Română

İndir

Kullanım kılavuzu
Руководство

Dil: Русский

İndir

Kullanım kılavuzu
Мanuál

Dil: Slovenčina

İndir

Kullanım kılavuzu
Priročnik

Dil: Slovenščina

İndir

Diller
Sprachenvielfalt in der Eltern-Befragung

Dil: Deutsch

İndir

Diller
Liguistic diversity in the survey among parents

Dil: English

İndir

Diller
Tėvų apklausa dėl kalbų vartojimo

Dil: Lietuvių

İndir

Diller
Chestionarea parintilor legata de diversitatea lingvistica

Dil: Română

İndir

Diller
Разнообразие языков в опросе родителей

Dil: Русский

İndir

Diller
Jazyková rozmanitosť v ankete medzi rodičmi

Dil: Slovenčina

İndir

Diller
Raznolikost jezikov v anketi med starši

Dil: Slovenščina

İndir

Diller
Alles rund um Sprachen!

Dil: Deutsch

İndir

Diller
It's all about languages!

Dil: English

İndir

Diller
Svarbiausia - kalbos!

Dil: Lietuvių

İndir

Diller
Totul despre limbi!

Dil: Română

İndir

Diller
И это все о языках!

Dil: Русский

İndir

Diller
Všetko je to o jazykoch!

Dil: Slovenčina

İndir

Diller
Jeziki, jeziki, jeziki!

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
1. Guten Tag mal anders

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
1. Say Hello Differently

Dil: English

İndir

Etkinlik
1. Laba diena kitaip

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
1. Un altfel de Buna ziua

Dil: Română

İndir

Etkinlik
1. Добрый день по-другому

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
1. Dobrý deň stokrát inak

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
1. Dober dan enkrat drugače

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
2. Die Hand

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
2. The Hand

Dil: English

İndir

Etkinlik
2. Ranka (plaštaka)

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
2. Cuvântul »mâna«

Dil: Română

İndir

Etkinlik
2. Слово РУКА

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
2. Slovo „Ruka“

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
2. Beseda roka

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
3. Sprachenbuffet: Länder Europas

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
3. Language Buffet: European Countries

Dil: English

İndir

Etkinlik
3. Kalbų asorti: Europos šalys

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
3. Bufetul limbilor: Țările Europei

Dil: Română

İndir

Etkinlik
3. Языковой буфет: страны Европы

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
3. Jazykový bufet: Krajiny Európy

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
3. Jezikovna okrepčevalnica: Jezikovni evro

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
4. Höflichkeitsformeln und Begrüßung in verschiedenen Sprachen

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
4. Polite forms of address and greetings in different languages

Dil: English

İndir

Etkinlik
4. Mandagumo taisyklės ir pasisveikinimas įvairiomis kalbomis

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
4. Formule de politețe și de salut în diferite limbi

Dil: Română

İndir

Etkinlik
4. Формулы вежливости и приветствия на разных языках

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
4. Zdvorilostné frázy a pozdravy v rôznych jazykoch

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
4. Vljudnostne fraze in pozdravi v različnih jezikih

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
5. Länder in meiner Klasse

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
5. Countries In My Class

Dil: English

İndir

Etkinlik
5. Mano klasės šalys

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
5. Țări în clasa mea

Dil: Română

İndir

Etkinlik
5. Страны в моем классе

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
5. Krajiny v mojej triede

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
5. Države v mojem razredu

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
6. Bestimme die Sprache

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
6. Define the language

Dil: English

İndir

Etkinlik
6. Atspėk kalbą!

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
6. Identifică limba

Dil: Română

İndir

Etkinlik
6. Определи язык

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
6. Aký je to jazyk?

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
6. Določi jezik

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
7. Falsche Freunde

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
7. False Friends

Dil: English

İndir

Etkinlik
7. Netikri draugai

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
7. Prieteni falși

Dil: Română

İndir

Etkinlik
7. Ложные друзья

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
7. Falošní priatelia

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
7. Lažni prijatelji

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
8. Sprichwörter verschiedener Sprachen

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
8. Sayings In Different Languages

Dil: English

İndir

Etkinlik
8. Patarlės įvairiomis kalbomis

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
8. Proverbe în diverse limbi

Dil: Română

İndir

Etkinlik
8. Поговорки в разных языках

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
8. Príslovia v rôznych jazykoch

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
8. Pregovori v različnih jezikih

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
9. Sprachen in Europa – das Wort Brot

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
9. Languages In Europe – The Word Bread

Dil: English

İndir

Etkinlik
9. Kalbos Europoje – žodis »duona«

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
9. Limbi vorbite în Europa – cuvântul »pâine«

Dil: Română

İndir

Etkinlik
9. Языки Европы – слово »Хлеб«

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
9. Jazyky v Európe – slovo »chlieb«

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
9. Jeziki v Evropi – beseda »kruh«

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
10. Mini-Sprachkurs

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
10. Mini Language Course

Dil: English

İndir

Etkinlik
10. Mini kalbos kursai

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
10. Mini curs de limbă străină

Dil: Română

İndir

Etkinlik
10. Миникурс иностранного языка

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
10. Jazykový minikurz

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
10. Mini jezikovni tečaj

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
11. Interkulturelles Kochbuch

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
11. Intercultural Cookbook

Dil: English

İndir

Etkinlik
11. Tarptautinė receptų knyga

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
11. Carte de bucate interculturala

Dil: Română

İndir

Etkinlik
11. Книга интернациональных рецептов

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
11. Interkultúrna kuchárka

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
11. Medkulturna kuharska knjiga

Dil: Slovenščina

İndir

Etkinlik
12. Spielerisches Sprachenlernen mit New Amici

Dil: Deutsch

İndir

Etkinlik
12. Playful Way Of Learning Languages with New Amici

Dil: English

İndir

Etkinlik
12. Žaismingas kalbos mokymasis su New Amici

Dil: Lietuvių

İndir

Etkinlik
12. Învățarea limbilor străine prin jocul New Amici

Dil: Română

İndir

Etkinlik
12. Обучение языку в игровой форме с New Amici

Dil: Русский

İndir

Etkinlik
12. Hravé učenie sa jazykov s New Amici

Dil: Slovenčina

İndir

Etkinlik
12. Igrivo učenje jezikov z igro New Amici

Dil: Slovenščina

İndir