Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Çok dilli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, interaktif özellikli öğretici uygulama

Materyaller

Kullanım kılavuzu
Handbuch

Dil: Deutsch

İndir

Kullanım kılavuzu
Manual

Dil: English

İndir

Kullanım kılavuzu
Vadovas

Dil: Lietuvių

İndir

Kullanım kılavuzu
Manual

Dil: Română

İndir

Kullanım kılavuzu
Руководство

Dil: Русский

İndir

Kullanım kılavuzu
Мanuál

Dil: Slovenčina

İndir

Kullanım kılavuzu
Priročnik

Dil: Slovenščina

İndir