Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Çok dilli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, interaktif özellikli öğretici uygulama

Web sitesinin gizlilik politikası

Bu nedenle burada web sitemizin ve ilgili fonksiyonların (aşağıda "hizmet" olarak anılacaktır) kullanımıyla ilgili olarak kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımının şekli ve kapsamı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Sorumlu kuruluş

Aşağıdaki veri toplama ve işlemeden sorumlu kuruluş:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Künye çerçevesinde yayınlanması zorunlu iletişim bilgileri, üçüncü şahıslar tarafından, istenmeyen bilgi materyalleri ve reklamlar göndermek amacıyla kullanılamaz. İstenmeyen reklam amaçlı bilgilendirmelerde (spam e-postalar gibi) yasal işlem yapma hakkımız saklıdır.

37. madde DS-GVO uyarınca veri korumayla ilgili kurum içi bir yetkili görevlendirmekle yükümlü olmamamız nedeniyle, bu yönde görevlendirdiğimiz ve iletişim bilgilerini burada yayınlayabileceğimiz bir yetkili bulunmamaktadır. Bununla birlikte, verilerin işlenmesi ile ilgili tüm yükümlülükleri son derece profesyonel bir özenle yerine getirdiğimizi vurgulamak isteriz.

Kişisel verilerin toplanması ve saklanması

Kişisel veriler

Kişisel veriler, bir kişinin tanımlanmasında veya ilgili kişiyle iletişim kurulmasında kullanılabilen bilgilerdir, örneğin isim, adres, e-posta adresleri vb.

Ürünümüzün kullanımı, esasen kişisel bilgilerinizi vermeden mümkündür. Bu durumda, depolanan spesifik veriler nedeniyle kullanıcılarımızı tanımlayabilmek ve onlara ulaşmak mümkün olmaz.

Bizimle e-posta yoluyla, bir iletişim formu veya sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğunuzda, vermiş olduğunuz bilgileri (e-posta adresiniz, adınız ve telefon numaranız) sorularınızı yanıtlamak için depolayacağız. Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, talebinizi Madde 6 paragraf 1 bent 1 b DS-GMO uyarınca yanıtlamak konusundaki meşru ilgimizdir. Eğer bizimle iletişime geçmeniz bir sözleşmenin imzalanmasına yönelikse, bu işlem için ek yasal dayanak: Madde 6, paragraf 1, bent 1 b DS-GMO . Bu çerçevede oluşan verileri, depolama artık gerekli olmadığında, özellikle de isteğin işlenmesinin tamamlanmasından sonra sileriz veya yasal depolama yükümlülükleri varsa işlemi sınırlandırırız.

Veriler, verilerin toplanmasındaki amacın gerekliliği ortadan kalktığında silinir. Ürünün sunulmasına yönelik veri toplama durumunda veri toplama, ilgili oturum sonlandırıldığında son bulur.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde verilerin işlenmesi

Web sitesini yalnızca bilgilenme amaçlı kullanmanız durumunda, yani kayıt yaptırmadığınız veya bize herhangi bir farklı bilgi vermediğiniz takdirde, sadece tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilen kişisel verileri toplarız. Web sitemizi görüntülemek isterseniz, size web sitemizi görüntüleyebilmeniz için gerekli olan teknik anlamda gerekli olan verileri ve güvenliği sağlamak için gerekli olan aşağıdaki verileri topluyoruz. Veri işleme için yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 f DS-GVO.

Bu doğrultuda aşağıdaki veriler toplanır: IP adresi (anonimleştirilmiş), talebin tarihi ve saati, Greenwich Ortalama Saati ile saat dilimi farkı (GMT), talebin içeriği (belirli sayfa), erişim durumu/HTTP durum kodu, her bir durumda aktarılan veri miktarı, talebin geldiği internet sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve arayüzü ile tarayıcı dili ve yazılım sürümü.

Verilerin sunucu günlük dosyalarına kaydedilmesi en geç yedi gün sonrasına kadar olur. Bu süre sonrasında veri saklamaya devam edilemez. Bu durumda kullanıcıların IP adresleri silinir veya görüntüleyen istemciyle eşleştirilemeyecek şekilde yabancılaştırılır, böylelikle erişim sağlayan bir müşterinin belirli bilgilere atanarak tanımlanması imkansız olur.

Çerezler

Yukarıda belirtilen verilere ilave olarak, internet sitemizi kullandığınızda bilgisayarınızda çerezler saklanır. Çerezler, sabit diskinizde, kullandığınız tarayıcıya atanan ve çerezi (burada bizim aracılığımızla) ayarlayana belirli bilgiler sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. İnternette genel anlamda daha kullanıcı dostu ve daha verimli bir kullanım sağlanmasına hizmet ederler.

Çerezlerin kullanımı:
 • Çerezler, ziyaret edilen web sitesinin, tarayıcı aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına, daha sonraki bir tarihte sunucuya kullanıcı hakkında bilgi sağlamak amacıyla yerleştirdiği küçük dosyalardır. Bu web sitesi, kapsamı ve çalışması aşağıda açıklanacak olan iki tür çerez kullanmaktadır.
 • Tarayıcıyı kapattığınızda geçici çerezler otomatik olarak silinir. Bunlar arasında özellikle oturum çerezleri sayılabilir. Bunlar tarayıcınızdan çeşitli isteklerin ortak oturuma atanabileceği bir oturum kimliği saklar. Bu sayede, web sitemize döndüğünüzde bilgisayarınızın tekrar tanınması mümkün olur. Oturum çerezleri, oturumunuzu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.
 • Kalıcı çerezler, çereze göre değişiklik gösterebilecek belirli bir süre sonra, otomatik olarak silinir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarındaki çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.
 • Tarayıcı ayarlarınızı kendi isteğinize göre yapılandırabilirsiniz ve örneğin üçüncü taraf çerezlerini veya çerezlerin tümünü reddedebilirsiniz. Bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanabilemeyeceğinizi unutmayınız.

Verileri işleme amacı

Hizmetin tüm işlevselliğiyle kullanımı ve iletişime geçme olasılığını teminat altına almak için bu verilerin saklanması ve işlenmesi gereklidir. Veriler, ürünün optimizasyonunu ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini sağlamaktadır.

Kullanıcı Hakları

Verilerin toplanmasında veri ekonomisi ve veri azaltma prensiplerine uygun davranırız. Kişisel verileri yalnızca amaca yönelik gerekli sürenin bitimine kadar veya bu doğrultuda daha önceden vermiş olduğunuz izni iptal etmediğiniz sürece saklarız. İlgili amacın sona ermesi ve/veya kullanıcı haklarıyla ilgili yasaların uygulanmasıyla, ilgili veriler düzenli olarak ve yasal hükümlere uygun şekilde bloke edilir, anonimleştirilir ve/veya silinir.

Kullanıcı Hakları

Haklarınız - Genel Bilgiler

Kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi alma hakkı (Madde 15 DS-GVO)
 • Düzeltme ve silme hakkı (Madde 16, 17 DS-GVO)
 • Veri işlemeyi kısıtlama hakkı (Madde 18 DS-GVO)
 • Veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 DS-GVO)
 • Veri işlemeye itiraz etme hakkı (Madde 21 DS-GVO)

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak, veri korumasını denetleyici bir kuruma bizim hakkımızda şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Hakların kullanılması

Kişisel verilerinizin depolanmasına izin vermekten vazgeçtiğiniz takdirde veya bunlar hatalı hale gelmişse, bu doğrultudaki bir uyarı üzerine verilerinizin silinmesini veya bloke edilmesini sağlayacağız veya gerekli düzeltmeleri yapacağız (geçerli yasaların izin verdiği ölçüde). Aynı şey, gelecekteki verileri yalnızca kısıtlı halde işlememiz durumunda da geçerlidir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, bilgilerin düzeltilmesi, engellenmesi, muhalefet edilmesi veya silinmesi ile ilgili sorularınız ya da verilerin başka bir şirkete devredilmesine yönelik bir talebiniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

İtirazınız durumunda kişisel bilgilerinizi işlememize karşı çıkmanızla ilgili nedenleri bize açıklamanızı rica ederiz. Gerekçeli itirazınız durumunda konuyu inceleriz ve veri işlemeyi durdurur ya da uyumlu hale getiririz veyahut verileri işlemeye devam etmemizi zorunlu kılan meşru sebepler konusunda size açıklamada bulunuruz.

Verilerinizin işlenmesine izin verdiyseniz, bu izni gelecekte her an iptal edebilirsiniz. Bu yönde bir iptal, bize bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesinin güvenilirliğini etkileyecektir.

Son güncelleme: 1 Temmuz 2019