Prejsť na obsah

Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktívna aplikácia na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí

  • App Store

Čo to je?

Kuarki - Traveller between wor(l)ds je bezplatná mobilná aplikácia pre viacjazyčné deti vo veku od 10 rokov. Pomocou nej si deti rozšíria slovnú zásobu a precvičia si čítanie a písanie. Cieľom aplikácie je pomôcť preklenúť častú priepasť medzi jazykom v škole a jazykom v domácom prostredí a zároveň sprostredkovať čitateľom nové vedomosti zaujímavým a zábavným spôsobom. Aplikácia pomôže aj deťom, ktoré sa učia cudzí jazyk a chceli by si zlepšiť čítanie s porozumením.

Doplnkové materiály

Ako používať aplikáciu?

V našej príručke nájdete všetky dôležité informácie o aplikácii a o tom, ako ju používať. Aplikácia má zmysel nielen v domácom prostredí, ale ponúka široké spektrum možností využitia aj na školách.

Viac

Jazyky

Prehľadný a zaujímavý pohľad na európske jazyky, na ich históriu, nárečia, gramatiku, príslovia, zaujímavé javy a mnohé iné!

Viac

Pre pedagógov

V tejto časti nájdete nápady, ako aplikáciu použiť v škole, a tiež ďalšie podnety, ako sa priblížiť téme viacjazyčnosti a prebrať ju so žiakmi. Aplikáciu možno použiť ako doplnkový materiál, alternatívu ku klasickému učivu alebo ako rozširujúci materiál pre šikovnejších žiakov.

Viac

Odporúčané materiály

Tu nájdete zoznam odkazov, literatúry a iných projektov, ktoré sa venujú téme viacjazyčnosti.

Viac

Partneri

Ste pripravení začať?

  • App Store
Späť nahor