Vissza a tartalomjegyzékhez

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Üdvözlünk és köszönjük, hogy használod honlapunkat. Felhasználóink és látogatóink személyes adatainak a védelme fontos számunkra. Ezért szeretnénk tájékoztatni benneteket a következő szolgáltatások használatával kapcsolatos összegyűjtött és felhasznált adatok felhasználásának módjáról (továbbiakban online adatok): honlapunk használata; funkciók használata; honlapunkkal kapcsolatostartalmak és aktivitások; külső oldalaink használata a közösségi oldalakon.

Ellenőrző szervezet

Az adatfelhasználással kapcsolatos ellenőrző szervezet ezen a honlapon:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Németország

A kapcsolatfelvételi adatokat, amelyeket a törvények értelmében bemutatkozásunk keretében nyilvánosságra kellett hoznunk, nem használhatja harmadik fél arra, hogy olyan információkat és reklámokat küldjenek nekünk, hacsak azokat szándékosan nem kértük. Fenntartjuk magunknak a jogot a törvényes intézkedésekre, amennyiben ilyen kéretlen promóciós anyagot kapunk (pl. kéretlen e-mailek).

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) 37. cikkelye alapján jogunk van arra, hogy nem választunk külön adatvédelmi felelőst, akinek az elérhetőségét itt közölhetnénk. De mégis e jogunk ellenére is szakszerűen és gondosan teljesítünk minden adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségünket

Személyes adatok gyűjtése és megőrzése

Általános adatvédelmi tájékoztató

Szeretnénk tájékoztatni titeket alább arról a módról, ami szerint gyűjtjük a személyes adatokat honlapunk használata alkalmából. A "személyes adatok" tartalmaznak minden adatot, amelyek azonosíthatnak titeket, mint személyt, pl. nevetek, címetek, e-mail címetek stb.

Weboldalunknak információszerzés céljából történő felhasználásán túl más szolgáltatásokat is kínálunk. Amennyiben érdeklődik azok iránt, gyakran más személyes információkat is meg kell velünk osztania. Ezeket az illető szolgáltatások biztosítása érdekében használjuk fel; ezen személyes adatok esetén is a fent ismertetett adatkezelési irányelveket alkalmazzuk.

Bizonyos esetekben adatainak kezelésével külső szolgáltatókat bízunk meg. Szolgáltatóinkat, akik a mi igazgatásunk és megbízatásunk alatt állnak, kellő elővigyázatossággal választjuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk arról, milyen műveletekre van szükség abban az esetben, ha bizonyos online szolgáltatásainkhoz szükséges funkciók elérése érdekében szolgáltatókat bízunk meg, vagy reklámcélokból szeretnénk személyes adatait felhasználni. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk önt arról is, hogy milyen szempontokat alkalmazunk a személyes adatok tárolásának meghatározása során.

Harmadik fél számára akkor is közölhetünk személyes adatokat, ha partnereinkkel egyesíteni akarjuk erőinket, hogy felhasználóinknak különböző szolgáltatásokat nyújthassunk, mint például tevékenységeken való részvétel, nyereménnyel járó versenyekre történő jelentkezés, vagy szerződések aláírása. A szolgáltatások ismertetése során ezen kérdéskörre részletesen kitérünk.

Ha az adatok a gyűjtést indokolttá tevő cél érdekében már nem szükségesek, törlik azokat.

Az adatkezelés célja

Ezen adatok tárolása és kezelése az online szolgáltatások megfelelő működtetéséhez (pl. online szolgáltatások biztosítása, vagy a felhasználók számára a velünk való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele) szükséges. Az adatokat a weboldalunk (vagy az alkalmazásunk) tökéletesítése céljából használjuk, így szavatolva informatikai rendszereink biztonságosságát.

Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba lép velünk, adatai (neve, elérhetőségi adatai, amennyiben megadta ezeket) és üzenete kizárólag a kérése feldolgozása és kezelése céljából lesznek felhasználva. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának, vagy, esetenként, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően ezen adattípusokat a kérése kezelése céljából fogjuk feldolgozni. Az adatokat töröljük, amint az ön kérése teljes mértékben megoldást nyert. Adatait akkor is töröljük, ha a körülmények arra utalnak, hogy a szóban forgó kérdés véglegesen lezárult, és nincsenek olyan törvény által előírt adatmegőrzési kötelezettségek, amelyek tiltják az adatok törlését.

A weboldal látogatóira vonatkozó adatok kezelése

Amennyiben weboldalunkat kizárólag információszerzés céljából használja, azaz nem regisztrálja magát, vagy nem oszt meg velünk egyéb módon információkat, csupán a böngészője által szerverünkre küldött személyes adatokat rögzítjük. Ha megtekinti weboldalunkat, az alábbiakban ismertetett adatokat gyűjtjük össze. Ezekre az adatokra technikai okokból van szükségünk, hogy megjeleníthessük a weboldalt, és szavatolhassuk annak stabilitását és biztonságosságát. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja.

Ebben az összefüggésben a következő adatok kerülnek összegyűjtésre: IP-cím (névtelenítve), az igénylés kelte és időpontja, a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időzóna-eltérés, az igénylés tartalma (a meglátogatott oldal), az elérési státusz és/vagy a HTTP-státusz kód, az adott alkalommal átvitt adatmennyiség, a weboldal neve, ahonnan az igénylés érkezett, a böngésző, az operációs rendszer és annak felülete, valamint a böngésző szoftver nyelve és verziója.

Az adatok logfájlokban történő tárolása esetén hét napon belül töröljük azokat. Ennél hosszabb adattárolás is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználó IP-címét töröljük vagy torzítjuk annak érdekében, hogy a hívó ügyfél és az adatok közti megfeleltetés ne legyen lehetséges.

Sütik

A sütik olyan kis fájlok, amelyeket a meglátogatott webhely a böngészőn keresztül a számítógépre helyez azért, hogy a szervernek a felhasználóról egy későbbi időpontban információkat szolgáltasson. Jelen weboldal két fajta sütit használ, amelyek alkalmazási körét és működési elvét az alábbiakban ismertetjük:

  • Az ideiglenes sütik automatikusan törlésre kerülnek, amikor bezárja a böngészőjét. Ezen sütik közé tartoznak az ún. munkamenet sütik. Ezek egy ún. munkamenet-azonosítót tárolnak, amely lehetővé teszi a süti számára azt, hogy a böngészőről érkező különböző kéréseket hozzátársítsa az összes kérés által megosztott együttes munkamenethez. Ezáltal a szerverünk felismeri az ön számítógépét, amikor visszatér weboldalunkra. Amikor kijelentkezik, vagy böngészőjét lezárja, a munkamenet sütik törlődnek.
  • Az állandó sütik egy adott időtartam után automatikusan törlődnek. Ez az időtartam a süti típusától függően változhat. A sütiket a böngésző biztonsági beállításainál bármikor kitörölheti.

A böngésző beállításait igénye szerint konfigurálhatja, pl. elutasíthatja a harmadik féltől érkező sütik fogadását, vagy akár el is utasíthatja a sütiket. Felhívjuk viszont a figyelmét arra, hogy ez esetben előfordulhat, hogy a weboldal némely funkcióját nem tudja majd használni.

Ügyfélfiók létrehozása és használata

Szolgáltatásaink egy részét akkor is minden nehézség nélkül használhatja, ha nem jelentkezik be weboldalunkra. Ha viszont a weboldalunk által kínált összes funkciót használni szeretné, saját felhasználói fiókot kell létrehoznia. Amennyiben regisztrál weboldalunkon, bizonyos személyes adatok kerülnek begyűjtésre, mint például a név, e-mail-cím és a jelszó. Azért, hogy megóvjuk magunkat a visszaélésektől és egyéb jogosulatlan használattól, rögzítjük az utoljára használt IP-címet, az ön által kiválasztott nyelvet, a regisztráció keltét és a regisztrált személy utolsó bejelentkezési dátumát is.

A regisztráció során eldöntheti, hogy a fórumon egy ön által választott felhasználói nevet vagy a saját nevét használja. A többi regisztrált személy számára csak a felhasználói neve lesz látható.

Szükség esetén bármikor módosíthatja vagy törölheti a regisztráció során megadott adatokat; e célból, kérjük, használja az alábbi linket: https://kids.lingvo.info/profile/update.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az ön adatainak kezelése a felhasználói fiókba történő regisztrációja során adott hozzájárulása alapján történik. A fent említett egyéb típusú személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezi.

Online jelenlét a közösségi médiában

Folyamatosan fenntartjuk online jelenlétünket a közösségi hálózatokban és platformokon, hogy kommunikálhassunk az ezen hálózatokban aktívan részt vevő egyénekkel, felhasználókkal, vagy érdeklődő felekkel, és tájékoztassuk őket saját tevékenységeinkről. Ha ezekre a hálózatokra vagy platformokra látogat, az illető szolgáltató üzleti feltételei és adatkezelési irányelvei kerülnek alkalmazásra.

Amennyiben adatvédelmi irányelveink nem rendelkeznek másképp, mindazon érintett személyek adatait feldolgozzuk, akik közösségi hálózatokon vagy platformokon keresztül kommunikálnak velünk, pl. ha az érintett személyek posztolnak az online jelenlétünket biztosító felületen, vagy üzenetet küldenek számunkra.

Az adattárolás időtartama

Tiszteletben tartva az adatcsökkentés és adattakarékosság alapelvét, a személyes adatokat nem tároljuk tovább, mint azt az adatkezelést szükségessé tevő célkitűzés indokolja; adatainak tárolását abban az esetben is megszüntetjük, ha előzetes hozzájárulását visszavonja. Az illető cél megszűntével, és/vagy ha él az érintett személyek bármely vonatkozó jogával, a kérdéses adatokat az érvényben levő szabályok és törvényi rendelkezéseknek megfelelően elérhetetlenné tesszük, névtelenítjük és/vagy töröljük.

Az érintett személyek jogai

Jogainak gyakorlása

Ha a továbbiakban már nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, vagy személyes adatai megváltoztak, amennyiben úgy rendelkezik, megtesszük az adatainak törléséhez vagy elérhetetlenné tételéhez szükséges lépéseket, vagy, adott esetben (amennyiben a vonatkozó törvényi rendelkezések megengedik), elvégezzük a szükséges kiigazításokat. Ugyanígy járunk el, ha arra utasít bennünket, hogy a jövőben bizonyos adatokat csak korlátozottan használjunk fel.

Amennyiben kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy felvilágosításra van szüksége, ki szeretné igazítani, vagy elérhetetlenné akarja tenni, törölni szeretné adatait, vagy más céghez szeretné átirányítani azokat, esetleg tiltakozni akar az adatfelhasználás ellen, kérjük, az alábbi elérhetőségeken keresztül lépjen kapcsolatba velünk:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Amennyiben a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, kérjük, nyilatkozzon arról, mi képezi az általunk addig végzett adatfeldolgozással kapcsolatos kifogásainak alapját. Ha kifogása jogos, először megvizsgáljuk a tényállást, majd megszüntetjük adatainak feldolgozását, vagy az elvárásoknak megfelelően változtatunk az adatfeldolgozás módján, vagy meggyőző indokokat hozunk fel önnek, ugyanakkor adatainak különös védelme mellett folytatjuk adatainak feldolgozását.

Amennyiben hozzájárult adatainak feldolgozásához, beleegyezését jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Amint értesülünk beleegyezésének visszavonásáról, a visszavonás befolyásolni fogja a személyes adatai kezelésének elfogadhatóságát.

Utolsó frissítés: 2019. december 15.

Vissza az elejére