Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktívna aplikácia na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí

Kontakt

Osobné údaje, ktoré takto získavame, sa používajú len na účely spracovania vašej požiadavky. Získavanie, spracovanie, používanie a sprostredkovanie osobných údajov sa riadi naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov.