Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Aplicație interactivă pentru promovarea competențelor de scriere și citire a copiilor multilingvi.

Politica de confidențialitate a aplicației

Dorim să informăm pe această cale despre modul în care am colectat, prelucrat și utilizat datele cu caracter personal în legătură cu utilizarea aplicației și funcțiile acesteia ( care pot fi numite în sens larg „ofertă“)

Forul responsabil

Responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor este:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Datele de contact care vor fi publicate în cadrul cerințelor de informare a cititorilor, nu au voie să fie utilizate de terțe persoane pentru a trimite materiale informaționale și promoționale nesolicitate. În cazul în care totuși vor fi trimise informații promoționale nesolicitate ( de ex. spam-uri) ne vedem obligați să parcurgem următorii pași legali.

Deoarece nu suntem obligați să avem un responsabil de protecția datelor conform art. 37 RGDP nu avem o persoană anume care să se ocupe de protejarea datelor și a cărei date de contact le-am publica aici. Totuși ne însușim obligațiile legate de prelucrarea datelor cu cea mai mare responsabilitate.

Colectarea și salvarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informații, cu care poate fi identificată și contactată o persoană, de ex. numele, adresa, adresa de mail etc.

În acest sens este posibilă utilizarea ofertei noastre fără a oferi date cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că nu putem identifica sau contacta utilizatorii noștri în baza datelor salvate.

Când luați legătura cu noi prin E-mail sau printr-un formular de contactare sau prin rețelele de socializare, datele trimise de Dvs. (adresa Dvs. de mail, numele Dvs. și numărul de telefon) vor fi salvate, pentru a răsounde întrebărilor Dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul nostru justificat în a vă răspunde la întrebări art. 6 paragr. 1 pag. 1 lit. f RGDP. Dacă scopul contactării este acela de încheiere a unui contract, atunci temiul juridic adițional este acesta art. 6 paragr. 1 pag. 1 lit. b RGDP. Datele care ne sunt parccurse astfel le vom șterge, după ce salvarea lor nu mai este necesară, mai ales după soluționarea cererii sau îngrădim pelucrarea datelor, dacă există obligații de păstrarea evidențelor datelor legale.

Datele vor fi șterse în momentul în care scopul colectării lor a fost atins. În cazul colectării datelor pentru a pregăti oferta, acest scop se atinge la terminarea fiecărei ședințe.

Puteți să descărcați aplicația și din App Store. În prealabil s-ar putea să trebuiască să vă registrați la App Store-ul respectiv și să vă instalați software-ul specific App Store-ului respectiv. Colectarea datelor intră atunci în responsabilitatea ofertantului App Store-lui.

Scopul prelucrării

Salvarea și prelucrarea datelor sunt necesare pentru a putea garanta funcționabilitatea ofertei noastre și contactarea clientului. Ele ne ajută la optimizarea produsului și garantarea siguranței sistemelor noastre de tehnologia informației.

Permisiunile de acces

Pentru ca aplicația să funcționeze corespunzător, este necesar să permiteți accesul la anumite funcții ale smartphone-ului, care vor fi salvate pe aparat. Astfel veți fi solicitat doar la prima utilizare a unei funcții să permiteți respectivul acces. Temeiul juridic pentru acest serviciu push este: art. 6 paragr. 1 lit. b) RGDP.

notificări push

Suntem interesați să vă informăm despre evenimente importante în cadul aplicației noastre și dacă nu ați deschis aplicația noastră. din acest motiv folosim notificările de tip push.

Aplicația trimite știri de ultimă oră numai dacă v-ați dat accordul în prealabil. Veți fi întrebat la prima pornire a aplicației, dacă doriți să primiți știrile pe aparatul mobil. Puteți desigur să dezactivați trimiterea acestor notificări în setările aplicației sau a mobilului Dvs. și astfel să vă retrageți permisiunea.

Speicherdauer von Daten

Ne ținem de regulile de minimizare a datelor sau de evitare colecționării datelor. Datele cu caracter personal vor fi salvate doar atât timp cât scopul pentru care ne-au parvenit va fi atins sau până când vă retrageți permisiunea de a le prelucra. După ce scopul livrării datelor a fost atins datele vor fi închise, anonimizate și/sau șterse conform legii.

Drepturile victimelor/celor afectați

Informații generale despre drepturile Dvs. de păgubit/victimă

Dvs. aveți următoarele drepturi legate de datele Dvs. personale:

 • Dreptul la informații (art. 15, 17 PGPD)
 • Dreptul la corecție și ștergere (art. 16, 17 PGPD)
 • Dreptul la reducerea prelucrării datelor (art.18 RGPD)
 • Dreptul la transfer de date (art. 20 RGPD)
 • Dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor (art. 20 RGPD)

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecția datelor legată de modul în care v-au fost prelucrate datele.

Exercitarea drepturilor

În cazul în care nu mai doriți ca datele Dvs. să fie procesate sau ele au devenit irelevante, vom șterge sau bloca datele Dvs. sau le vom corecta - în limitele permise de lege. Același lucru este valabil și pe viitor când datele vor putea fi prelucrate doar limitat.

La întrebări legate de datele Dvs. personale, de informații, de blocarea, corectarea, opoziția Dvs legată de prelucrarea datelor, ștergerea datelor sau în cazul în care doriți să transmiteți datele Dvs. către altă firmă, vă rugăm să ne contactați:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

Când revocați permisiunea pentru prelucrarea datelor vă rugăm să explicați motivele pentru care nu mai doriți acest lucru. După motivarea revocării vom verifica situația iar apoi fie vom opri prelucrarea datelor sau o vom adapta cerințelor, fie vă vom explica care sunt motivele pentru care nu putem opri prelucrarea datelor .

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor aveți oricând dreptul de revocare. O asemenea revocare va influența admisibilitatea pelucrării datelor Dvs. după ce v-ați dat inițial acordul.

Ultima actualizare: 1 iulie 2019