Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna učna aplikacija za spodbujanje bralnih in pisnih kompetenc večjezičnih otrok

Izjava o varstvu osebnih podatkov aplikacije

Na tem mestu bevas radi seznanili z načinom in obsegom zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov v povezavi z aplikacijo in z njo povezanimi funkcijami (v nadaljevanju strnjeno pod izrazom "ponudba").

Odgovorno mesto

Odgovorno mesto za obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Podatkov za stik, ki so objavljeni zaradi predstavitve – kolofona –, tretja oseba ne sme uporabljati za pošiljanje informativnega gradiva in oglasov, če ni izrecne zahteve po tem. Pri pošiljanju oglasnih informacij brez izrecne zahteve (kot npr. nezaželene pošte) si pridržujemo pravico, da uporabimo pravna sredstva.

Ker v skladu s 37. členom Uredbe GDPR nismo dolžni naročiti nadzornika za varstvo podatkov, nimamo določene osebe za varstvo podatkov ter njenih kontaktnih podatkov. Kljub temu izpolnjujemo vse obveznosti v zvezi z obdelavo podatkov z najvišjo mero strokovne skrbnosti.

Obdelava in hranjenje osebnih podatkov

Osebni podatki

V nadaljevanju sledijo informacije o zbiranju osebnih podatkov pri uporabi našega spletnega mesta. Osebni podatek je kateri koli podatek, ki se nanaša osebno na vas, npr. ime, naslov, elektronski naslovi, informacije o obnašanju uporabnika.

V tem smislu je uporaba naše ponudbe praviloma možna brez navedbe osebnih podatkov. To pomeni, da s pomočjo zbranih podatkov naših uporabnikov ne moremo ne kontaktirati ne identificirati.

Če stopite z nami v stik po elektronski pošti, prek kontaktnega obrazca ali preko družbenih omrežij, bodo vaši podatki (vaš elektronski naslov, vaše ime in telefonska številka, če obstajajo) shranjeni, da vam lahko odgovorimo na vprašanja. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je naše legitimno zanimanje za odgovor na vaše želje in je opredeljena v točki 1 (f) 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Če želite z nami skleniti pogodbo, je dodatna pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov opredeljena v točki 1 (b) 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Ti podatki bodo izbrisani, ko njihovo hranjenje ne bo več potrebno, še posebej po končani obdelavi povpraševanja, ali bo omejeno njihovo obdelovanje, če obstajajo zahteve za pravno veljavno hrambo.

Podatke izbrišemo, takoj ko več niso potrebni za doseganje cilja. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje ponudbe je to vsakič po končani seji.

Aplikacijo lahko naložite v trgovini za aplikacije, ki ustreza vašemu operacijskemu sistemu. Nalaganje morebiti zahteva predhodno registracijo pri ustrezni trgovini z aplikacijami ter namestitev določene programske opreme. Zbiranje podatkov poteka v skladu z izjavo o varstvu podatkov ponudnika, ki je v tem primeru tudi upravljalec osebnih podatkov.

Namen obdelave

Hramba in obdelava teh podatkov je nujna za zagotavljanje delovanja ponudbe in omogočnje kontaktiranja. Služijo nam za optimiranje ponudbe in zagotavljanje varnosti naših tehničnih informacijskih sistemov.

Avtorizacija dostopa

Za pravilno delovanje aplikacije je potrebno, da odobrite dostop do določenih funkcij pametnega telefona, ki so shranjene na napravi. Tako se od vas na začetku enkratno ali pa šele pri uporabi posamezne funkcije zahteva, da odobrite dostop do teh funkcij. Pravna podlaga za uporabo potisnih storitev je opredeljena v točki 1 (b) 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR.

"Push Notifications"

O pomembnih dogodkih, povezanih z našo aplikacijo, vas želimo obveščati tudi takrat, ko aplikacija na vaši napravi ni odprta. V ta namen uporabljamo tako imenovane "Push Notifications".

Aplikacija pošlje nujna obvestila le, če s tem izrecno soglašate. Ob prvem zagonu aplikacije vprašamo, če želite prikaz nujnih sporočil na svojih mobilni napravi. Pošiljanje potisnih obvestil lahko deaktivirate v nastavitvah aplikacije ali naprave in tako prekličite svoje soglasje.

Speicherdauer von Daten

Držimo se načela izogiba podatkov in minimalizacije podatkov. Osebne podatke hranimo samo tako dolgo, kot je to potrebno za namen obdelave teh podatkov, ali do preklica soglasja z vaše strani. S prenehanjem veljavnosti ustreznega namena in/ali izvajanja ustrezne pravice zadevnih oseb se posamezni podatki v skladu z zakonskimi predpisi redno anonimizirajo in/ali izbrišejo.

Pravice zadevnih oseb

Splošne informacije o vaših pravicah

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki:

 • pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. čl. splošne Uredbe o varstvu podatkov GDPR)
 • pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov (16., 17. člen Uredbe GDPR),
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen Uredbe GDPR),
 • pravica do prenosljivosti osebnih podatkov (20. čl. Uredbe GDPR),
 • pravica do ugovora glede obdelave osebnih podatkov (21. člen Uredbe GDPR).

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov glede naše obdelave svojih osebnih podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic

Če s hranjenjem svojih osebnih podatkov več ne soglašate ali pa so ti postali napačni, bomo po ustreznih navodilih sprožili izbris ali blokado vaših podatkov ali pa izvedli potrebne popravke (če je to mogoče v skladu z veljavnimi predpisi). Enako velja, če moramo podatke v prihodnje obdelovati le omejeno.

Za vprašanja glede obdelave svojih osebnih podatkov, glede informiranja, popravkov, blokad, ugovora ali izbrisa podatkov ali če želite svoje podatke prenesti drugemu podjetju, se prosimo obrnite na nas:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

V primeru uveljavljanja pravice do ugovora vas prosimo, da navedete razloge za prenehanje obdelovanja svojih osebnih podatkov. V primeru vašega utemeljenega ugovora bomo preverili dejanske okoliščine in obdelavo podatkov ustavili oz. prilagodili ali pa vas seznanili z nujnimi zakonitimi razlogi za obdelavo podatkov, na podlagi katerih bomo obdelavo podatkov nadaljevali.

Če ste podali soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, lahko to vselej prekličete z učinkom za naprej. Takšen preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov po tem, ko ste nas seznanili s tem.

Zadnja posodobitev: 01. julij 2019