Projektna ideja temelji na skupnih opažanjih evropskega konzorcija in potrebi, da se večjezičnim otrokom ponudi privlačen, inovativen in prosto dostopen instrument za spodbujanje branja in pisanja. Metode, ki so trenutno na voljo, so večinoma zelo tradicionalno usmerjene, ne izpolnjujejo potreb ciljne skupine in ne ustrezajo izobraževalnim standardom Evropske unije. Vsi partnerji so zelo motivirani za razvijanje omenjenih izdelkov, saj so že leta dejavni na področju (večjezičnega) jezikovnega izobraževanja, spodbujanja učenja manjših evropskih jezikov in aktivne promocije večjezičnosti. Razvijajo različne metode in materiale za spodbujanje večjezičnosti in podporo večjezičnim družinam.

Pričakujemo, da bodo projektni izdelki močno vplivali na motivacijo večjezičnih otrok, da izboljšajo svoje bralne in pisne kompetence v maternem jeziku ter tudi pozitivno vplivali na njihove kompetence na področju znanosti in splošne razgledanosti, branja in pisanja, računalništva in kulture. Pričakujemo, da se bo občutno zvišala zavest družin ter šol, da je potrebno večjezično opismenjevanje in vzgojo aktivno spodbujati.

Partnerji